Javna nabava

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13 i 143/13) Uprava Društva Hripa d.o.o. u svojstvu javnog naručitelja, donijela je Plan nabave za poslovnu 2015. godinu.

Javni plan nabave možete preuzeti u PDF formatu klikom na donju ikonu.

Javni plan nabave - HRIPA d.o.o. - 2015 (PDF za preuzimanje)

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13 i 143/13) Uprava Društva Hripa d.o.o. u svojstvu javnog naručitelja, donijela je Plan nabave za poslovnu 2016. godinu.

Javni plan nabave možete preuzeti u PDF formatu klikom na donju ikonu.

Javni plan nabave - HRIPA d.o.o. - 2015 (PDF za preuzimanje)