Održavanje groblja

Hripa d.o.o. upravlja mjesnim grobljem „Dočić“ na način da, osim što brine o zelenilu, čistoći i odvozu otpada, stazama, mrtvačnici, vodi i svemu drugom, pruža i određene pogrebne usluge kako svojim tako i građanima nekih susjednih općina.

Važeći cjenik pogrebnih usluga možete preuzeti klikom na donju ikonu.Za korištenje grobnog mjesta, svaki korisnik grobnice dužan je platiti godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade utvrđuje Uprava Hripa d.o.o.
Grobna naknada plaća se za godišnje održavanje groblja koje podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje staza, vodovodnog priključka, objekata na groblju, košenje trave i dr.
Grobna naknada plaća se u dvije polugodišnje rate (svakih šest mjeseci) u iznosu od:

- mala grobnica........................... 105,00 kn (bez PDV-a) godišnje
- velika grobnica.......................... 150,00 kn (bez PDV-a) godišnje