Osnovni podaci

NAZIV

Hripa d.o.o. za komunalnu djelatnost

SJEDIŠTE

Trg Marnjiva 23, HR – 23272 Kali

OIB

OIB: 43860246569

PRAVNI OBLIK

Društvo s ograničenom odgovornošću.
Komunalno poduzeće ustrojeno odlukom o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, donesenom na Općinskom vijeću Općine Kali 29. lipnja 2000. godine.

OSNIVAČ

Općina Kali – jedini osnivač

UPRAVA

Lidija Ratković – zastupa društvo pojedinačno i samostalno

ORGANI DRUŠTVA

Skupština Društva i Nadzorni odbor
Skupština društva Hripa d.o.o. je organ u kojem osnivač donosi odluke za koje je ovlašten zakonom. Funkciju Skupštine Društva obavlja Načelnik.

Nadzorni odbor čine:

Zdenko Vidov - predsjednik
Sandra Gobin - zamjenik predsjednika
Marija Zelenčić - član
Milan Pažek - član
Anđelko Mišlov - član

DJELATNOST

Glavna djelatnost je sakupljanje i odvoz neopasnog otpada (38.11)

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

- Proizvodnja hrane i pića
- Pomorski i obalni prijevoz
- Djelatnosti u pomorskom prijevozu
- Opskrba pitkom vodom
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnica na malo
- Održavanje i upravljanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Javna rasvjeta
- Djelatnost održavanja rekreacijskih parkova i plaža uključujući iznajmljivanje kapaciteta kao što su kabine, stolice, ormarići i dr.
- Djelatnost športskih luka
- Pružanje usluga u nautičkom turizmu
- Upravljanje i održavanje parkirališta
- Građenje
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

TEMELJNI KAPITAL

20.000,00 kn

RAČUNI

HR 32 240200611100079556      ERSTE BANKA
HR 76 23400091110359316          PRIVREDNA BANKA ZAGREB
HR 49 23600001101646918         ZAGREBAČKA BANKA