Reciklažno dvorište

Cjenik usluga reciklažnog dvorišta Zarbaniž1. Drveni namještaj i lako zapaljiv materijal: 80,00 kn/m3 (100,00 kn/m3)
2. Grane i otpadno bilje: 80,00 kn/m3 (100,00 kn/m3)
3. Željezo: 50,00kn/m3 (62,50kn/m3)
4. Građevinski otpad (kamen,beton): 140,00 kn/m3 (175,00 kn/m3)
5. Keramika, wc-školjke, pločice: 140,00 kn (175,00kn)
6. Otpad koji je pomješan (knauf, cigla, papir): 320,00 kn/m3 (400,00 kn/m3)
7. Prijevoz (tura): 200,00 kn/m3 (250,00 kn/m3)

U zagradi je iznos s uračunatim PDV-om.