Dobrodošli!

Trgovačko društvo Hripa d.o.o. osnovano je 2000 godine. Tvrtka je osnovana prvenstveno radi obavljanja komunalnih djelatnosti.
Osnivač je Općina Kali koja je ujedno i vlasnik100%-tnog udjela. Organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva-direktor.
Odlukom općinskog vijeća Općine Kali HRIPI d.o.o Kali povjereno je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. Održavanje čistoće javnih površina
4. Održavanje javnih zelenih površina
5. Održavanje groblja
6. Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
7. Usluge javne tržnice na malo
8. Usluge ukopa pokojnika
9. Održavanje javne rasvjete (objekata i uređaja javne rasvjete)
10. Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta
11. Održavanje morskih plaža,
12. Čišćenje plaža
13. Uklanjanje ruševina

Nekad je društvo obavljalo i odvoz komunalnog otpada, a od 2019. godine pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kali obavlja trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Zadar.