Natječaji

Page 1 of 2  > >>


Ou 18, 2024


Na temelju Nadzornog odbora, društvo Hripa d.o.o Kali raspisuje Natječaj za prodaju rabljenog višeradnog stroja - Kombinirka Genius Compact 120L, s pripadajućom nadogradnjom i priključcima. Tekst javnog natječaja možete preuzeti u .pdf formatu klikom na donju ikonu.Ruj 6, 2023


Na temelju Odluke Direktora, Uprava društva Hripa d.o.o Kali raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Hripa d.o.o., Kali - radno mjesto "Pomoćni radnik na održavanju javnih površina i parkova" (dva izvršitelja, m/ž). Tekst javnog natječaja možete preuzeti u .pdf formatu klikom na donju ikonu.Srp 14, 2023


Na temelju Odluke Direktora, Uprava društva Hripa d.o.o Kali raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hripa d.o.o., Kali - radno mjesto "Pomoćni radnik" (dva izvršitelja). Tekst javnog natječaja možete preuzeti u .pdf formatu klikom na donju ikonu.Srp 12, 2023


Na temelju Odluke Direktora, Uprava društva Hripa d.o.o Kali raspisuje "Javni natječaj za zakup Ribarnice". Tekst javnog natječaja možete preuzeti u .pdf formatu klikom na donju ikonu.Svi 9, 2023


Na temelju Odluke Direktora, Uprava društva Hripa d.o.o Kali raspisuje "Javni natječaj za prijam u radni odnos u Hripa d.o.o., Kali - radno mjesto Ribarnica". Tekst javnog natječaja možete preuzeti u .pdf formatu klikom na donju ikonu.Page 1 of 2  > >>